Aksi belirtilmedikçe tüm alanlar zorunludur.
Ad
Soyadı
Şirket Adı
Unvan
Telefon
İş E-postası
Ülke
Bir Dell çözüm uzmanının sizinle bağlantı kurmasını ister misiniz?
Yorumlar/Sorular
(Opsiyonel)
Learn more about Dell Services

IDC tarafından yapılan araştırma leasing yönteminin BT destek harcamalarını nasıl azaltabildiğini ortaya koydu.

Günümüzün iş ortamında, yenilik ihtiyacı BT gereksinimlerinde artışa yol açıyor. Bu gereksinimleri karşılayacak para nereden geliyor? Büyük ölçüde, dahili BT bütçesinden elde edilen tasarruflardan.

Bu IDC araştırmasının ücretsiz teknik raporunda, bir alım modeli olarak ekipmanlar için leasing yapmanın, nasıl ciddi bir tasarruf sağlayabildiğini ve bu tasarrufun iş alanındaki yeniliklere aktarılabileceğini gösteriyor.