Bulut neye dönüşüyor?

Aksi belirtilmedikçe tüm alanlar zorunludur.
Ad
Soyadı
Şirket Adı
Unvan
Telefon
İş E-postası
Ülke
Bir Dell çözüm uzmanının sizinle bağlantı kurmasını ister misiniz?
Yorumlar/Sorular
(Opsiyonel)
Cloud Computing Adoption White Paper

Bulut bilgi işlem maliyetlerden tasarruf etmenize, esnekliği artırmanıza ve verimliliği geliştirmenize yardımcı olabilir. Ama güvenlik kaygıları ve diğer çekinceler birçok kuruluşun ihtiyatlı olmasına neden oluyor.

Bulut bilgi işlemin büyümesi açısından gelecekte neler olabileceğini saptamak için, TechTarget BT karar mercileri arasında aşağıdaki konularda bir anket yaptı:

  • Bulut bilgi işleme mevcut katılımları
  • Bulutu benimseme nedenleri
  • Bulut bilgi işlemle ilgili kaygıları

TechTarget'ın “Bulut Bilgi İşlemin Benimsenmesine Yönelik Coşku Dengelendi, Avrupa BT Kuruluşlarında Çeşitlilik Gösteriyor” adlı teknik raporunu gözden geçirmek için sağ taraftaki formu doldurun.