Kontaktujte odborníka spoločnosti Dell s potrebami v oblasti migrácie na systém Windows 8.

Vyplňte nasledujúci formulár a zástupca spoločnosti Dell sa s vami čoskoro skontaktuje.

Ako vám môžeme pomôcť?
Pracovný e-mail:

Čas systému Windows® XP sa už chýli ku koncu – spoločnosť Microsoft plánuje ukončiť jeho podporu v apríli April 2014. Ak chcete minimalizovať riziká a uskutočniť migráciu vlastným tempom, začnite plánovať migráciu systému Windows už dnes.

Môžeme vám pomôcť zjednodušiť každý krok migrácie s holistickým prístupom, ktorý umožňuje:

  • Určiť kompatibilitu aplikácií.
  • Pripraviť vaše počítače na inováciu operačného systému.
  • Minimalizovať dátové prenosy pri sieťovom nasadení.
  • Znížiť náklady a riziká.

Vyplňte formulár a odborník spoločnosti Dell sa s vami skontaktuje a prediskutuje naše koncové riešenia migrácie operačného systému.