Zjednodušte správu vášho fyzického a virtuálneho IT prostredia.

Bezplatné stiahnutie: Softvér OpenManage Integration for Microsoft System Center (OMIMSSC) od spoločnosti Dell EMC.

Bezplatne na stiahnutie: softvér Dell Lifecycle Controller Integration for Microsoft SCVMM.
Stiahnite si bezplatne tento softvér

Stiahnite si softvér OpenManage Integration for Microsoft System Center.

Vykonajte viac úloh správy IT za kratší čas s využitím iDRAC, vstavanej inteligentnej funkcie serverov PowerEdge spoločnosti Dell EMC na automatizovanú správu bez agentov. Nainštalujte si softvér OpenManage Integration for Microsoft System Center ako virtuálne zariadenia a dosiahnite:

  • skrátenej doby potrebnej na nasadenie čistého servera 1:k mnohým a operačného systému,
  • konzistentnú replikáciu konfigurácie serverov s menším počtom krokov,
  • zníženie rizika chýb vďaka použitiu šablón vychádzajúcich zo zásad a profilov,
  • zjednodušenie správy serverov vo vašom fyzickom a virtuálnom prostredí.
Vyplňte tento formulár, aby ste zvýšili prevádzkovú efektivitu vo vašom prostredí IT infraštruktúry a stiahli si skúšobnú verziu softvéru OpenManage Integration for Microsoft System Center (OMIMSSC) pre 5 uzlov.

Poznámka: Skúšobná verzia softvéru sa nesmie používať v produkčnom prostredí. Ak chcete kúpiť licencie na použitie v produkčných prostrediach, kontaktujte obchodného zástupcu spoločnosti Dell EMC.

Vyplňte tento formulár, aby ste si stiahli skúšobnú licenciu softvéru OpenManage Integration for Microsoft System Center pre 5 uzlov – pričom si vyberiete, či má byť podporovaný nástroj System Center Configuration Manager (SCCM) alebo System Center Virtual Machine Manager (SCVMM).

Ak nie je uvedené inak, všetky polia sú povinné.

*    V rámci snahy o skrátenie času, ktorý je potrebný na vyplnenie našich formulárov, používame funkciu od nášho partnera Demand-base, ktorá vám umožňuje vybrať si spoločnosť zo zoznamu pravdepodobných možností na základe vašej adresy IP alebo domény.