Απλοποιήστε τη διαχείριση του φυσικού και εικονικού περιβάλλοντος τεχνολογίας πληροφορικής σας.

Δωρεάν λήψη: λογισμικό Dell EMC OpenManage Integration for Microsoft System Center (OMIMSSC).

Δωρεάν λήψη: Dell Lifecycle Controller Ενσωμάτωση του Microsoft SCVMM λογισμικού.
Πρόσβαση στην δωρεάν λήψη

Κατεβάστε το λογισμικό OpenManage Integration for Microsoft System Center.

Εκτελέστε περισσότερες εργασίες διαχείρισης τεχνολογίας πληροφορικής σε λιγότερο χρόνο, αξιοποιώντας την ευφυΐα του ελεγκτή iDRAC, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στους διακομιστές Dell EMC PowerEdge, για αυτοματοποιημένη διαχείριση χωρίς agent. Εγκαταστήστε το λογισμικό OpenManage Integration for Microsoft System Center ως εικονική συσκευή και εξασφαλίστε τα εξής:

  • Μείωση του χρόνου που απαιτείται για υλοποιήσεις τύπου "ένα προς πολλά" που αφορούν διακομιστές χωρίς λειτουργικό σύστημα και λειτουργικά συστήματα.
  • Ομοιόμορφη αναπαραγωγή ρυθμίσεων διακομιστή με λιγότερα βήματα.
  • Μείωση του κινδύνου σφαλμάτων με χρήση προτύπων που βασίζονται σε πολιτικές και προφίλ.
  • Απλοποιημένη διαχείριση διακομιστών στο φυσικό και εικονικό περιβάλλον σας.
Για να ενισχύσετε τη λειτουργική απόδοση του περιβάλλοντος υποδομής τεχνολογίας πληροφορικής σας, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα για τη λήψη του λογισμικού αξιολόγησης για 5 κόμβους OpenManage Integration for Microsoft System Center (OMIMSSC).

Σημείωση: Το λογισμικό αξιολόγησης δεν προορίζεται για χρήση σε περιβάλλον παραγωγής. Επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο πωλήσεων της Dell EMC, προκειμένου να αγοράσετε άδειες για χρήση σε περιβάλλοντα παραγωγής.

Συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα, για να κατεβάσετε την άδεια αξιολόγησης για 5 κόμβους του λογισμικού OpenManage Integration for Microsoft System Center. Μπορείτε να επιλέξετε υποστήριξη για το System Center Configuration Manager (SCCM) ή το System Center Virtual Machine Manager (SCVMM).

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά, εκτός εάν δηλώνεται το αντίθετο.

*  Σε μια προσπάθεια να μειώσουμε τον χρόνο που χρειάζεστε για να συμπληρώσετε τις φόρμες μας, χρησιμοποιούμε μια λειτουργικότητα από τη συνεργαζόμενη εταιρεία Demand-base, που σας επιτρέπει να επιλέξετε την εταιρεία σας από μια λίστα πιθανών εναλλακτικών με βάσει τη διεύθυνση IP ή τον τομέα σας.