Dell säljer nu Microsoft Surface Pro 4

År 2016, Börjar Dell att sälja Surface Pro 4. Många företag kommer att utvärdera Surface Pro 4, och kommer också att vilja ha IT-styrningstjänster samt support. Precis som våra andra klientprodukter, kommer Dell att konfigurera, driftsätta och stödja Surface Pro 4, som stöds av Dell Support, implementerings- och konfigurationsservice, Grundläggande maskinvaruservice och ProSupport med oavsiktlig skada.

Surface Pro 4 är tillgänglig via en Dell säljare. Fyll i formuläret eller kontakta din account manager direkt.

Lösningar som är anpassade efter dina behov:

  • Djup branschkunskap och marknadsledande teknik
  • Möjligheterna är anpassade till dina förväntningar
  • Vi samarbetar med dig för att hjälpa dig att bygga och förverkliga din vision
Steg 1
Steg 2

Kontakta oss nu!

Fyll i formuläret nedan om du vill bli kontaktad av en Dell-expert.

'Hur kan vi hjälpa till?' Bör inte vara tomt
'E-post (arbete)' Måste vara giltigt
Genom att registrera dig samtycker du till att Dell får kontakta dig via e-post, SMS, brev och telefonsamtal med erbjudanden och andra meddelanden från Dell, dess företagsgrupp, dotterbolag och auktoriserade partners. Sådana meddelanden kan inkludera påminnelser om att du fortfarande har produkter sparade i din kundvagn. Du kan när som helst avsluta e-postprenumerationen genom att klicka på motsvarande länk längst ner i e-postutskicket från Dell.
In 2016, Dell will begin selling Surface Pro 4. Many businesses evaluating Surface Pro 4 will also be wanting IT management services and support. Just like our other client products, Dell will configure, deploy and support Surface Pro 4, which is backed by Dell Support, Configuration & Deployment Services, Basic Hardware Service, and ProSupport with Accidental Damage.

Surface Pro 4 is available through a Dell sales rep. Please fill out the form here, or contact your AE directly.

Why Dell expert solutions:

  • Deep industry expertise and market-leading technologies
  • Tailored capabilities with your objectives in mind
  • We partner with you to help you build and realize your vision